درمان لبخند لثه ای ( gummy smile) با جراحی لیزری

درمان لخند لثه ای

هنگامی که لبخند می زنید، آیا احساس می کنید لبخند شما تحت تاثیر آشکار شدن بیش از حد بافت لثه قرار می گیرد؟

آیا تصور می کنید دندان های بالای شما در مقایسه با بافت لثه در هنگام لبخند زدن بسیار کوتاه هستند؟

در صورتی که پاسخ شما به این سوالات «بله» است، شما ممکن است به مشکلی به نام «لبخند لثه های» یا نمایش بیش از حد بافت لثه دچار باشید. لبخند لثه ای می تواند تاثیر منفی بر زیبایی لبخند شما داشته باشد. خبر خوب در این رابطه این است که شما می توانید با استفاده از روش های درمانی مختلف مشکل طرح لبخند لثه ای خود را بر طرف نمایید.